top of page

Huisregels

* De minimumleeftijd is 18 jaar.
*         Legitimatie is verplicht.
*         Alle aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsbeambten van deze club, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
*         U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.
*         Gebruik van de garderobe (kluisje) is voor iedereen verplicht.
*         Bezoekers dienen zich te houden aan de dresscode tenzij anders wordt aangegeven. Altijd party-dressed (geen gezicht bedekking, petten, sportschoenen of sportkleding).
*         Gevonden voorwerpen dient u bij de balie in te leveren.
*         Cloud 8 streeft naar een gelijk aantal dames/ heren; single heren c.q. groepen heren hebben hierom beperkt/geen toegang.
*         Foto’s die gemaakt worden, wordt uitsluitend op de site/social media van Cloud 8 geplaatst.
*         Wilt u niet gefotografeerd worden dan dient u dit van tevoren aan te geven.
*         Zelf foto’s maken is streng verboden.
Het is niet toegestaan om:
*         Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
*         Glaswerk of glazen mee naar buiten te nemen.
*         Te roken op de de dansvloer of bovenverdieping.
*         Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van de club.
*         
Bij het plegen van misdrijven:
*         Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.
*         Wordt u direct overgedragen aan de politie.
*         Doen wij aangifte of dienen een aanklacht in.
*         Wordt u uit Club Organza verwijderd en zal u mogelijk de toegang tot deze club ontzegd worden (minimale ontzegging termijn: drie maanden).
*         Wordt bij lokaalvredebreuk de politie ingeschakeld.
*         
Het is verboden om:
*         Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
*         Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
*         Diefstal of vernielingen te plegen.
*         Goederen te verhandelen of te helen.
*         Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
*         Discriminerende opmerkingen te maken of discriminerende handelingen te verrichten of het dragen van discriminerende symbolen.
*         Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
*         Beledigingen te uiten.
*         Buiten het gebruik van de aanwezige kansspelautomaten om, te spelen of gokken om geld.
*         Kauwgum te nuttigen.
*         Te roken (uitgezonderd de daarvoor aangewezen plek)
*         Lichamelijke diensten te verlenen in ruil voor geld.
De toegang kan geweigerd worden als u :
*         Jonger bent dan 18 jaar.
*         Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
*         Als u de toegang eerder is ontzegd.
*         Niet meewerkt aan controle op wapens en drugs.
*         U niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
*         Niet instemt met het beveiligingsbeleid van Club Organza, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van camerabewaking zowel in de club als rondom de club en op het parkeerterrein.

bottom of page